Insamling till förmån för CancerRehabFonden

Insamling till förmån för CancerRehabFonden

I över 40 år har vi erbjudit cancerdrabbade professionell rehabilitering och en väg tillbaka till livet. Med ditt stöd kan vi hjälpa ännu fler.

Lyckligtvis överlever allt fler cancer. Men när de tuffa behandlingarna är över lider många fortfarande av
fysiska och psykiska besvär. Sjukvården har inte resurser att hjälpa alla – därför finns CancerRehabFonden. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag. Läs mer om vårt viktiga arbete här: http://www.cancerrehabfonden.se/om-oss/

Genom att starta en insamling för oss gör du en stor och betydande insats för cancerdrabbade . Tack för att du hjälper oss att hjälpa fler! #tillbakatilllivet

599,139 kr
Collected


61
Fundraisers

1,666
Donations